Sayılar

1’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar Yazılışı ve Okunuşu

by admin

İngilizcenin hayatın her alanında karşınıza çıkan bir ihtiyaç haline gelmesiyle birlikte, İngilizce eğitimi de giderek önemli ve kıymetli bir meseleye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla, icra ettiğiniz mesleğe, eğitim aldığınız dala veya özel ilgi alanlarınıza yönelik İngilizce bilginizi geliştirmeniz şart.

Söz konusu alanlarda İngilizce sözcük dağarcığınızı geliştirmek ve yaygın kullanılan İngilizce ifade kalıplarını öğrenmek hedefleriniz arasında yer alacaktır. Öte yandan, dünya üzerinde kullanılan tüm diğer diller gibi İngilizce söz konusu olduğunda da, bu dili herhangi bir şekilde kullanmaya niyetli olan herkesin mutlaka öğrenmesi gereken bazı temel konular vardır. Sayılar bu konuların başında gelir.

Hangi amaçla İngilizce öğrenmeye çalışırsanız çalışın, rakamların ve sayıların İngilizce karşılıklarını öğrenmeden yola devam etmeniz mümkün olmaz. Zira sayılar, dünyanın neresinde, hangi dile ve kültüre mensup olursanız olun gündelik hayatın içinde kaçınılmaz biçimde kullanmanız gereken kelimelerdendir. Bu nedenle İngilizce eğitiminin ilk adımlarından biri İngilizce sayıları, yazılışları ve okunuşları ile beraber öğrenmektir.

1’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar

Herhangi bir yabancı dili sıfırdan öğrenmek kolay bir iş değildir. İlk duyulduğunda hiçbir anlam ifade etmeyen binlerce ses, dilin kendine has yapısı ve kendi içindeki kurallar bütünü o dile yabancı olan biri için hayli korkutucu olabilir. Ancak şunu unutmayın ki; her dil belli başlı prensipler üzerine inşa edilmiştir. Hiçbir dil bütünüyle kuralsız ya da başına buyruk yapılanmaz. Dolayısıyla bir kere o dile dair temel konuşma ve yazma ilkelerini kavramaya başladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. İngilizce sayıları öğrenmek de bundan farklı değildir.

İngilizce sayılar belirli bir sistematiğe göre oluşturulmuştur. İşin mantığını kavradığınızda sayıları kısa sürede yazılışları ve okunuşlarıyla birlikte öğrenmeniz işten bile olmaz. Bunun için hedefiniz 1’den 100’e kadar İngilizce sayılar konusunu halletmek olmalı. İlk etapta 1’den 10’a kadar İngilizce rakamları iyice oturtabilir, ikinci adımda da 10’dan 100’e kadar tüm sayıları rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

1’den 100’e kadar İngilizce sayıların yazılışları ve okunuşlarını içeren tam liste şu şekildedir:

0 – zero (zirou)

1 – one (van)

2 – two (tu)

3 – three (tıri)

4 – four (for)

5 – five (fayf)

6 – six (siks)

7 – seven (sevın)

8 – eight (eyt)

9 – nine (nayn)

10 – ten (ten)

11 – eleven (elevın)

12 – twelve (tüvelf)

13 – thirteen (törtiin)

14 – fourteen (fortiin)

15 – fifteen (fiftiin)

16 – sixteen (sikstiin)

17 – seventeen (sevıntiin)

18 – eighteen (eytiin)

19 – nineteen (nayntiin)

20 – twenty (tüventi)

21 – twenty-one (tüventi van)

22 – twenty-two (tüventi tu)

23 – twenty-three (tüventiy tırii)

24 – twenty-four (tüventiy for)

25 – twenty-five (tüventiy fayf)

26 – twenty-six (tüventiy siks)

27 – twenty-seven (tüventiy sevın)

28 – twenty-eight (tüventiy eyt)

29 – twenty-nine (tüventiy nayn)

30 – thirty (törtiy)

31 – thirty-one (törtiy van)

32 – thirty-two (törtiy tu)

33 – thirty-three (törtiy tıri)

34 – thirty-four (törtiy for)

35 – thirty-five (törtiy fayf)

36 – thirty-six (törtiy siks)

37 – thirty-seven (törtiy sevın)

38 – thirty-eight (törtiy eyt)

39 – thirty-nine (törtiy nayn)

40 – forty (fortiy)

41 – forty-one (fortiy van)

42 – forty-two (fortiy tu)

43 – forty-three (fortiy tıri)

44 – forty-four (forty for)

45 – forty-five (fortiy fayf)

46 – forty-six (fortiy siks)

47 – forty-seven (fortiy sevın)

48 – forty-eight (fortiy eyt)

49 – forty-nine (fortiy nayn)

50 – fifty (fiftiy)

51 – fifty-one (fifti van)

52 – fifty-two (fifti tu)

53 – fifty-three (fift,itıri)

54 – fifty-four (fifti for)

55 – fifty-five (fifti fayf)

56 – fifty-six (fifti siks)

57 – fifty-seven (fifti sevın)

58 – fifty-eight (fifti eyt)

59 – fifty-nine (fifti nayn)

60 – sixty (siksti)

61 – sixty-one (siksti van)

62 – sixty-two (siksti tu)

63 – sixty-three (siksti tıri)

64 – sixty-four (siksti for)

65 – sixty-five (siksti fayf)

66 – sixty-six (siksti siks)

67 – sixty-seven (siksti sevın)

68 – sixty-eight (siksti eyt)

69 – sixty-nine (siksti nayn)

70 – seventy (sevınti)

71 – seventy-one (sevınti van)

72 – seventy-two (sevınti tu)

73 – seventy-three (sevınti tıri)

74 – seventy-four (sevınti for)

75 – seventy-five (sevinti fayf)

76 – seventy-six (sevınti siks)

77 – seventy-seven (sevınti sevın)

78 – seventy-eight (sevınti eyt)

79 – seventy-nine (sevınti nayn)

80 – eighty (eyti)

81 – eighty-one (eyti van)

82 – eighty-two (eyti tu)

83 – eighty-three (eyti tıri)

84 – eighty-four (eyti for)

85 – eighty-five (eyti fayf)

86 – eighty-six (eyti siks)

87 – eighty-seven (eyti sevın)

88 – eighty-eight (eyti eyt)

89 – eighty-nine (eyti nayn)

90 – ninety (naynti)

91 – ninety-one (naynti van)

92 – ninety-two (naynti tu)

93 – ninety-three (naynti tıri)

94 – ninety-four (naynti for)

95 – ninety-five (naynti fayf)

96 – ninety-six (naynti siks)

97 – ninety-seven (naynti sevın)

98 – ninety-eight (naynti eyt)

99 – ninety-nine (naynti nayn)

100 – one hundred (van handırıd)

İngilizce Sayıları Öğrenirken İşinize Yarayacak İpuçları

  • 1’den 100’e kadar İngilizce sayılar kendi içinde bir ritme sahiptir ve belirli bir sistematiğe uygun olarak düzenlenmiştir. Bu bilgiyi aklınızdan çıkarmayın.
  • Temel olarak 1’den 10’a kadar olan rakamları öğrenin. Bu noktada işiniz çok zor olmayacaktır; zira bunlar, çocuk yaşlardan itibaren okulda, evde, sokakta sık sık karşınıza çıkan, kulağınızın mutlaka aşina olduğu ilk 10 rakamdır.
  • 12’den 19’a kadar olan sayıların sonuna –teen eki getirilir. Dolayısıyla bu aralıkta sayıları söz konusu kurala göre öğrenmek işinizi kolaylaştırır. Bu grupta yalnızca 11 ve 12 istisnai durum yaratır.
  • Sonraki adımda 20, 30, 40 şeklinde 10’un katları olan sayıları öğrenmeniz yeterli. Bunu yaptığınızda aradaki sayılar için ilk adımda öğrendiğiniz 9 rakamı kullanacağınızdan işiniz hayli kolaylaşır.
  • 100’den sonraki sayılar için ise mantık şöyle işler: Önce sayının içinde kaç tane yüz olduğunu söylersiniz; one hundred, four hundred, eight hundred Sonrasında sayının geri kalan kısmını 1’den 100’e kadar İngilizce sayılar kısmında öğrendiğiniz şekliyle söylersiniz.

İşte hepsi bu kadar.

İster günlük konuşma dilini kullanırken, ister daha kurumsal ve resmi konular mevzubahis olduğunda İngilizce sayılarla karşılaşırsınız. Okulda, evde, işte, yemek sipariş ederken, adres verirken, dilekçe yazarken, zaman kavramlarını kullanırken, kısacası hayata dair her alanda sayıların önemli bir yeri bulunur. Sayıların bilinmemesi veya eksik ya da hatalı sayı kullanımı günlük hayatınızda önemli karışıklıklara ve aksaklıklara, hatta hiç ummadığınız büyük problemlere sebebiyet verebilir. Dolayısıyla İngilizce sayılar, yazılışları ve okunuşlarıyla birlikte, bu dili öğrenmek isteyen herkesin mutlak surette hakim olması gereken bir konudur.