Kafasında kitap yığını olan çocuk

Çocuklara Yönelik İngilizce Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

by admin

İkinci Dil Öğrenme Yaşı Üzerine Çalışmalar

Tarih boyunca ikinci dil öğrenme yaşı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların amacı ikinci dil öğrenmek için en etkin dönem olan kritik dönemi tespit etmektir. Birçok çalışma gösteriyor ki kritik dönem 2 yaş ile ergenlik çağına kadar dönemi kapsamaktadır. Çünkü, insan beyni bu dönemde gelişim halindedir. Ergenlik dönemi ile birlikte gelişimini tamamlar.

Rachel Cohen’in Çalışmaları

Bilim adamı Rachel Cohen yaptığı çalışmalarda yabancı ailelerin çocuklarının ne kadar küçük yaşta ikinci bir dili gayet güzel bir şekilde konuştuklarını gözlemlemiştir. 3 yaşından küçük çocukların üç ay gibi kısa bir sürede bulundukları ülkenin yabancı dilini kusursuz bir aksan ile konuştuklarını gözlemlemiştir. Cohen, 7 yaşından sonra çocukların yavaşladığını, vurgulama hataları yaptıklarını, 11 yaşındakilerin ise yıl sonunda hala aksanlarının yerleşmemiş olduğunu gözlemlemiştir. Bu da demek oluyor ki; çocuk okul öncesi yaşta dili daha etkin bir şekilde öğrenebilmektedir.

Ailelerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Peki bu noktada aileler çocuklarına İngilizce öğretirken nelere dikkat etmelidir? Her şeyden önemlisi, çocuğa ikinci dil bir öğretmek hedefiyle çocuk sosyal açıdan kısıtlanmamalıdır. Çocuğun dile yatkınlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Sonrasında çocuk İngilizceye bir oyun ortamında maruz bırakılabilir. Önce çocuğun arkadaş ortamında özgüvenini kazandığından emin olduktan sonra yabancı dille eğitim yapan bir kreş ya da anaokuluna gönderilebilir. Karşılaşılabilecek herhangi olumsuz bir durumda uzman bir pedagog desteği alınması tavsiye edilir.