Hayvanlar

İngilizce Hayvan İsimleri ve Türkçeleri

by admin

İngilizce’de günlük yaşamda en çok karşılaşılan kategorilerden birisi de İngilizce hayvan isimleridir. Her ne kadar hayvan isimlerini doğru şekilde öğrenmiş olsanız da telaffuzunu tam olarak bilmediğiniz için anlaşılamayabilir ya da karşıdaki kişiyi anlamayabilirsiniz. Aşağıda sıralanan liste; evcil, çiftlik, memeli ve vahşi gibi farklı türlerdeki hayvan isimlerini içermektedir. Hayvanları bu şekilde kategorilere ayırarak görsel hafızanıza yerleştirip daha kalıcı olmasını da sağlayabilirsiniz. İngilizceleri ve çevirilerine ek olarak telaffuzları, British English baz alınarak eklenmiştir.

Hayvan İsimleri, Çevirisi, Okunuşu ve Telaffuzu

Evcil Hayvanlar

Günlük hayatta en çok karşılaştığımız hayvan türleri evcil hayvanlardır. Gerek evlerde gerekse sokaklarda sürekli bu hayvanlarla karşılaşırız. Bu yüzden İngilizce pratik yapmaya başladığınız ilk anlarda bile native kişiler ile bu hayvanların isminin geçtiği en az birkaç diyalog kuracaksınız.

Dog: Köpek                                  /dɒɡ/ dog

Puppy: Yavru köpek                    /ˈpʌp.i/ papi

Turtle: Kaplumbağa                    /ˈtɜː.təl/ törtle

Rabbit: Tavşan                           /ˈræb.ɪt/ rebit

Parrot: Papağan                       /ˈpær.ət/ perıt

Cat: Kedi                                 /kæt/ ket

Kitten: Yavru kedi                    /ˈkɪt.ən/ kitın

Goldfish: Süs balığı                /ˈɡəʊld.fɪʃ/ goldfiş

Mouse: Fare                          /maʊs/ maus

Hamster                                /ˈhæm.stər/ hemstır

Çiftlik Hayvanları

Çiftlik hayvanlarının karşımıza çıktığı alanlar ise ilk kategoriden farklı olarak marketlerdir. Yurt dışında bir markettesiniz ve inek eti almanız gerekiyor; ancak “kaav” yerine “kow” ya da “cow” dediğiniz için çalışanlar sizi anlamayabilir. Bu noktada aşağıda sıralanan çiftlik hayvanları ve okunuşlarına göz atmalısınız.

Cow: İnek                           /kaʊ/ kaav

Duck: Ördek                       /dʌk/ dak

Shrimp: Karides                /ʃrɪmp/ şırimp

Pig: Domuz                      /pɪɡ/ pig

Goat: Keçi                       /ɡəʊt/ got

Crab: Yengeç                  /kræb/ kreb

Bee: Arı                          /biː/ bii

Sheep: Koyun                 /ʃiːp/ şiip

Fish: Balık                      /fɪʃ/ fiş

Turkey: Hindi                 /ˈtɜː.ki/ törkiy

Dove: Güvercin              /dʌv/ dav

Chicken: Tavuk             /ˈtʃɪk.ɪn/ çikın

Horse: At                        /hɔːs/ hors

Kuşlar

Belki türünü dahi bilmediğimiz yüzlerce kuş vardır. Ancak bazı kuşlar vardır ki bazen ev hayvanınız olarak almak istersiniz bazen karşılarına geçip iki çift muhabbet etmek… Papağandan serçeye, güvercinden martıya; kuşların muhabbetlerinizin bir kısmını kapladığı su götürmez bir gerçek. Hatta yeni tanıştığınız yabancı arkadaşınızla muhabbete girmek istiyor; ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Ağaçkakanların her birinin birbirinin sesini tanıdığından bahsederek farklı bir konuyla konuşmaya başlayabilirsiniz.

Crow: Karga                                     /krəʊ/ kraw

Peacock: Tavuskuşu                       /ˈpiː.kɒk/ pikak

Sparrow: Serçe                              /ˈspær.əʊ/ sparov

Pigeon: Güvercin                          /ˈpɪdʒ.ən/ picın

Hawk: Şahin                                 /hɔːk/ howk

Bald eagle: Kel Kartal                  /ˌbɔːld ˈiː.ɡəl/ bold igıl

Parrot: Papağan                          /ˈpær.ət/ perıt

Flamingo                                     /fləˈmɪŋ.ɡəʊ/ flamingo

Seagull: Martı                             /ˈsiː.ɡʌl/ sigall

Ostrich: Devekuşu                       /ˈɒs.trɪtʃ/ ostriç

Black bird: Karatavuk                   /ˈblæk.bɜːd/ blek börd

Robin: Narbülbülü                       /ˈrɒb.ɪn/ robin

Swan: Kuğu                                 /swɒn/ swen

Owl: Baykuş                                /aʊl/ awl

Woodpecker: Ağaçkakan            /ˈwʊdˌpek.ər/ wudpekır

Memeli Hayvanlar

Filmlerde dizilerde; ancak en çok da belgesellerde karşımıza çıkan hayvan kategorisine değinebiliriz. Anadilde izlenen belgeseller her zaman daha keyiflidir; ancak bir de altyazısız izleyecek seviyeye ulaştıysanız daha güzeli yoktur. Özellikle belgesellerde sürekli farklı hayvanlara değindiği için hayvan isimlerinin Türkçelerini öğrendikten sonra okunuşlarına hâkim olmanız gerekir. Aşağıda en çok bilinen memeli hayvan listesine ve okunuşlarına ulaşabilirsiniz.

Ox: Öküz                                    /ɒks/ ox

Lion: Aslan                                 /ˈlaɪ.ən/ layın

Panda                                      /ˈpæn.də/ penda

Walrus: Denizayısı                    /ˈwɔːl.rəs/ wolrus

Otter: Su samuru                     /ˈɒt.ər/ ottır

Kangaroo: Kanguru                 /ˌkæŋ.ɡərˈuː/ kenguru

Monkey: Maymun                   /ˈmʌŋ.ki/ manki

Mole: köstebek                       /məʊl/ mol

Elephant: Fil                           /ˈel.ɪ.fənt/ elefınt

Giraffe: Zürafa                         /dʒɪˈrɑːf/ cireef

Fox: Tilki                                 /fɒks/ foks

Hedgehog: Kirpi                      /ˈhedʒ.hɒɡ/ hechog

Deer: Geyik                            /dɪər/ diır

Vahşi Hayvanlar

Bir diğer belgesellerde karşılaştığımız hayvan türünde sıra: vahşi hayvanlar. Bu hayvanların isimlerini öğrenmek özellikle büyük önem arz ediyor. Çünkü farz edin yeşillik bir alandasınız ve arkadaşınız, yaklaşan bir yılana karşı uyarıyor. Böyle bir durumda doğru okunuşu bilmezseniz sonuçları oldukça kötü olabilir. Aynı şekilde ağaçlık bir ormanda “beır (bear)” çığlıklarını duyup bunu “biır (beer)” ile karıştırırsanız bunun da sonu hüzünle bitebilir.

Camel: Deve                             /ˈkæm.əl/ kemıl

Starfish: Denizyıldızı                 /ˈstɑː.fɪʃ/ starfiş

Alligator: Timsah                      /ˈæl.ɪ.ɡeɪ.tər/ elegeytır

Tiger: Kaplan                           /ˈtaɪ.ɡər/ taygır

Bear: Ayı                                 /beər/ beır

Raccoon: Rakun                    /rækˈuːn/ rakuun

Crocodile: Timsah                  /ˈkrɒk.ə.daɪl/ krokodayl

Dolphin: Yunus                      /ˈdɒl.fɪn/ dolfin

Snake: Yılan                         /sneɪk/ snek

Elk: Kanada Geyiği               /elk/ elk

Gorilla: Goril                         /ɡəˈrɪl.ə/ gorilla

Bat: Yarasa                           /bæt/ bet

Hare: Yabani tavşan            /heər/ her

Toad: Karakurbağası             /təʊd/ tod

Frog: Kurbağa                     /frɒɡ/ frog

Rat: Sıçan                           /ræt/ ret

Badger: Porsuk                   /ˈbædʒ.ər/ becır

Lizard: Kertenkele              /ˈlɪz.əd/ lizırd

İster günlük hayatınızda ister izlediğiniz bir belgeselde kullanın, hayvan isimleri yaşadığınız süre içinde konuşmalarınızın büyük bir kısmını kaplar. Yediğiniz et türünden içtiğiniz sütün hangi hayvanın ürünü olduğuna kadar… Bu noktada daha bilgili davranmak; tehlike anında doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmek, “bu ne demekti” diye düşünmemek için bu hayvan isimleri rehberini aklınızda tutun.