İngilizce Öğrenmek

İngilizce Konular Hangi Sıra ile Çalışılmalı?

by admin

İngilizce konular, gramer eğitimini en iyi kazandıracak şekilde belirlenmelidir. Çünkü gramer-dil bilgisi bir bütün olarak dilin sistemi ve köken yapısı anlamına gelir. Dolayısıyla yeni bir dil öğrenirken o dilin temel dinamiklerine göre hareket etmek gerekir.

Yapısını ve sistemini öğrenerek konuşmak ve yazmak temel alınmalıdır. Kesin olan bir şey var: Dil bilgisi öğrenmeden İngilizce öğrenemezsiniz. Bu anlamda İngilizce konular en iyi öğrenimi sağlayacak şekilde sıralanmalıdır.

İngilizce Öğrenirken Takip Edilecek Konu Sıralaması

 • Alfabe
 • Numaralar, Sayılar, Tarih Anlatımları
 • Personal information
 • Months – Days – Colours
 • Singular-plural
 • Parts of speech
 • Articles
 • Pronouns-Adjectives
 • To Be Structures – Clauses
 • Wh-questions
 • Simple present tense
 • Frequency Adverbs
 • Countables
 • Uncountables
 • Prepositions of Time
 • Prepositions of place
 • Adjectives
 • Adverbs
 • Imperatives
 • Have got
 • Present Continuous Tense
 • Gerunds
 • Infinitives
 • Need – Want
 • Like – Would Like
 • Going to Future
 • Will – Future
 • Future Continuous
 • Simple Past Tense
 • Regular – Irregular Verbs
 • Time Adverbs in General
 • Past Continuous Tense
 • Conjunctions
 • Comparatives
 • Superlatives
 • Present Perfect Tense- Structure
 • Present Perfect – Since – For
 • Present perfect
 • Present Perfect Continuous
 • Either – Neither Yapıları
 • Modals
 • Relative Clause (who)
 • Relative Clause (which)
 • Relative Clause (whom)
 • Relative Clause (where)
 • Relative Clause (whose)
 • Past Perfect Tense
 • Future Perfect Continuous
 • Reported Speech – told
 • Reported Speech – said
 • Reported Speech – asked
 • Conditionals – Type 1
 • Conditionals – Type 2

Alfabe

Genel kapsamda, İngilizce konular arasında ilk sırada yer alan alfabede 26 harf bulunmaktadır. Türkçe alfabe harf sayısı 29 olmaktadır. Harf sayısı Türkçeye oranla daha az olmasına rağmen, İngilizcede 44 ayrı ses türü mevcuttur. Bunlara aşağıdaki şekilde örnek verilebilir:

 • “s” ve “h” harfleri yan yana geldiğinde, “sh” biçimindeyken, okunuşta “ş” harfi olarak söylenir.
 • “p” ve “h” harfleri yan yana geldiğinde, “ph” biçimindeyken, okunuşta “f” harfi olarak söylenir.
 • “t” ve “h” harflari yan yana geldiğinde, “th” biçimindeyken, okunuşta “d” harfi olarak söylenir.
 • “o” ve “u” harfleri yan yana geldiğinde, ou” biçimindeyken, “o” şeklinde okunuş kazanır.
 • “c” ve “h” harfleri yan yana geldiğinde, “ch” biçimindeyken, “ç” harfi okunuşunu kazanır.

Görüldüğü gibi alfabedeki harf sayısının az olması, ses sayısının çeşitliliğine yol açmıştır. Bunlardan bir diğeri de; “c” harfinin, cümle başındayken, “s” ya da “k” harfi olarak okunma özelliği bulunmasıdır.

Örneğin; “cool” kelimesindeki “c” harfi “k” olarak okunuş kazanır. Aynı şekilde; “city” kelimesindeki “c” harfi ise, “s” harfi olarak okunuş kazanır. Yani İngilizce konular arasında temel basamak olan alfabe, ses özelliği bakımından ele alındığında daha kolay öğrenilebilir.