Masa Saati

İngilizce Saatler Rehberi

by admin

Tüm dünyada geçerli bir dil haline gelen İngilizceyi öğrenmek artık bir zorunluluğa dönüştü. Bu doğrultuda, hayaliniz ister yurt dışını görmek, isterseniz iyi bir kariyer elde etmek olsun, İngilizceyi doğru ve aktif bir şekilde okuma ve yazma yeterliliğine sahip olmalısınız.

İngilizceyi etkin bir şekilde öğrenmek ve konuşabilmek için çok yönlü bir çalışma programına ihtiyaç vardır. Bu aşamada İngilizcede saatler en çok karşımıza çıkan kavramlardan biridir. Özellikle İngilizce konuşurken en çok ihtiyaç duyacağımız zaman ve saat kavramları başlangıç seviyesinden itibaren kullanmaya başlayacağınız konular arasında yer alır.

Gelin şimdi İngilizcede zaman ve saat kavramlarının neyi ifade ettiğine ve ardından İngilizcede saatlerin hangi durumlarda nasıl kullanıldığına birlikte bakalım.

İngilizce Zaman Kavramları

Zaman denildiğinde akla gelen kavramlar olan saniye, dakika, saat, ay ve yıllar İngilizce’de sırasıyla seconds, minutes, hours, months ve years olarak sıralanır. Bütün bu kavramların kullanım açısından temeli ise “time” kelimesidir. Bu konuyu örneklemek gerekirse:

 • “Today, people spend more time on internet.” (Bugünlerde insanlar internette daha fazla zaman geçiriyor)

Time kullanımı bazı durumlar için çoğul bir kullanım içerebilir. Ancak bu durumda da time yine aynı şekilde kullanılır. Burada sadece cümle anlamında değişiklik söz konusudur.

 • He hasn’t seen his children for a long time. (times) (O çocuklarını uzun süredir görmüyor)

İngilizce Saati Sorma

İngilizce saatin kaç olduğunu sormak için en yaygın kullanılan kalıp “What time is it?” cümlesidir. Ancak saati öğrenmek için farklı soru kalıplarını da kullanmak mümkün olmaktadır. Bu kalıpları örneklendirmemiz gerekirse;

 • What’s the time? (Saat kaç?)
 • Do you have the time? (Saat kaç? / Saatiniz var mı?)
 • What time do you have? (Saatiniz kaç?)
 • Do you know what time is it? (Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz?)
 • Have you got the time? (Saat kaç? / Saatiniz var mı?)
 • Could you tell me the time please? (Bana saati söyleyebilir misiniz?)
 • Can you tell me what time is it, please? (Saatin kaç olduğunu söyler misiniz lütfen?

Diğer yandan, bahsi geçen bu kalıpların pek çoğunun sadece günlük konuşmalar içerisinde kullanıldığını, yazı diline ise “what time is it?” kalıbının geçerli olduğunu unutmamanızda fayda var.

İngilizcede Saatlerin Okunuşu

İngilizcede saatlerin okunuşu için iki farklı yöntem kullanılır. Bunlardan ilki genellikle dijital saatlerde kullanılan saat ve ardından dakikanın söylemesi yöntemidir. Diğer yöntem ise belirli zaman kalıpları doğrultusunda saat çevrisinin yapılmasıdır.

İlk yönteme örnek verecek olursak:

 • 10: three twenty
 • 30: five thirty
 • 08:35: eight thirty five

12’den itibaren devam eden saatler ise 12’lik zaman dilimine göre okunur:

 • 18:20 – twenty past six
 • 15:10 – ten past three

Tam Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

İngilizcede time yani zaman ifadesi “it” öznesi ile ifade edilir. Bu nedenle tam saatlerin okunuşunda ”It is … o’clock ” kalıbı kullanılır. Bu kullanıma dair örnekler şu şekildedir:

 • 07:00 – It’s seven o’clock = (Saat yedi)
 • 10:00 – It’s ten o’clock = (Saat on)

Öğlen ve gece başlangıcı olan saatlerde ise İngilizce öğle ve gece yarısı anlamlarına gelen ifadeler kullanılır.

 • 24:00 = It’s midnight (Gece yarısı)
 • 12:00 = It’s midday (Öğle)

Yarım Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

İngilizce yarım saatlerin okunuşunda kullanılan saat kalıbı Türkçede buçuk olarak kullanılan ”It’s half past – ” olarak geçer. Bu kalıpta önce yarımı ifade eden kısım, sonra ana saat okunur.

 • 03:30 – It’s half past three (Saat üç buçuk)
 • 07:30 – It’s half past seven (Saat yedi buçuk)

Yarımdan Önceki Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

Türkçede “… geçiyor” şeklinde kullanılan saat ifadesinin İngilizcedeki karşılığı ”It is … past …” şeklindedir. Bu kullanım çeyrek saatler dışında kullanılır. Çeyrek saatler içinse farklı bir kalıp söz konusudur. Burada yine önce yarımdan önceki saat, sonra ana saat yazılır ve okunur.

Yarımdan önceki saat kullanımlarına örnekler şu şekildedir:

 • 03:10 – It’s twenty past ten ( Saat üçü on geçiyor)
 • 10:20 – It’s twenty past ten (Saat onu yirmi geçiyor)

Bu kalıpta beşin katları olmayan saatler için ek olarak “minutes” eklenerek okunur.

 • 03:16 – It is sixteen minutes past three ( Üçü onaltı geçiyor)
 • 09:22 – It is twenty two minutes past nnine (Dokuzu yirmiiki geçiyor)

Yarımdan Önceki Çeyrek Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

Çeyrek saatlerin kullanımı için İngilizcede kullanılan kalıp ”It is quarter past … ” şeklindedir. Bu kullanıma örnekler şu şekildedir:

 • 03:15 – It’s quarter past three ( Saat üçü çeyrek geçiyor)
 • 09:15 – It’s quarter past nine (Saat dokuzu çeyrek geçiyor)

Yarımdan Sonraki Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

Yarımdan sonraki saatleri ifade etmek için kullanılan İngilizce kalıp “It is .. to …” cümlesidir. Burada daha önce yarımdan önceki saatlerde gördüğümüz kural geçerli olup, 5’in katları olmayan saatlerde ek olarak “minutes” eklenerek kullanım söz konusudur.

Bu saatlerin okunuşlarını şu şekilde örneklendirebiliriz:

 • 03:40 – It’s twenty to four (Saat dörde yirmi var)
 • 10:50 – It’s ten to eleven (Saat onbire on var)

“Minutes” beraberindeki kullanımlara ise şu şekilde örnek verebiliriz:

 • 11:47 – It’s thirteen minutes to twelve (Saat onikiye onüç var)
 • 09:34 – It’s twenty six minutes to ten (Saat ona yirmialtı var)

Yarımdan Sonraki Çeyrek Saatlerin Yazılışı ve Okunuşu

İngilizcede yarımdan sonraki çeyrek saatlerin kullanımı yine farklılık gösterir. Burada kullanılan kalıp Türkçe’de “kala” ifadesini karşılayan ”It is quarter to .. ” şeklindedir. Bu kullanıma örnek vermek gerekirse;

 • 10:45 – It’s quarter to eleven (Saat onbire çeyrek var)
 • 03:45 – It’s quarter to four (Saat dörde çeyrek var)

İngilizcede Gece ve Gündüz Saati Ayrımı (A.M ve P.M)

Genel olarak yazışmalarda ve resmi görüşmelerde karşımıza çıkan A.M. ve P.M kavramları gece ve gündüz saat kavramlarını ayırmak amacıyla kullanılır. Bu doğrultuda gece saat 24:00 ile öğlen 12:00 arasındaki saatler a.m kalıbı ile ifade edilirken, öğlen saat 12:00 ile gece 24:00 arası saatlerde p.m kalıbı yer alır.

A.M ve P.M kullanımlarına aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • He leaves home at 08:00 a.m – O evden saat sekizde çıkıyor. (sabah saat sekiz)
 • He comes home at 07:00 p.m – O eve saat yedide dönüyor (akşam saat yedi)
 • The plane leaves at 02:00 a.m – Uçak saat ikide kalkıyor. (gece saat iki)