İngilizce sözlük ve kalemler

İngilizcede En Çok Kullanılan Phrasal Verbs

by admin

İngilizce Phrasal Verbs, düzenli ve düzensiz fiillerden sonra öğrenilmesi gereken kalıp fiil konudur. İngilizcede binlerce phrasal verbs vardır.

Phrasal Verbs Nedir?

İngilizce dilbilgisinde 2 veya 3 kelimeden oluşan fiillere phrasal verbs denir. Türkçe karşılığı olarak öbek fiil veya kalıp fiiller denir. Bu yapılar edat, zarf veya başka türde kelimelerin bir araya gelmesiyle farklı anlamlar oluşturan fiillerdir. Phrasal verb anlam olarak kalıplaşmış fiilleri ifade eder.

Phrasal Verbs Nasıl Çalışır?

Öbek fiil, iki veya üç kelimeden oluşan bir fiildir. Bu kelimeler genellikle;

Bir fiil + bir zarf

Veya

Bir fiil + bir edat

Şeklinde kalıplaşır.

Phrasal verbs konusunu çalışmak için bu fiilleri ezberlemek veya bol bol İngilizce kitap okumak ya da film seyretmek gerekir.

İngilizce Phrasal Verb Nasıl Öğrenilir?

Öncelikle gerçek anlamlarından bağımsız oldukları anlaşılmalıdır. Hatta çoğu kez bu kalıplaşmış fiil yapıları tek başına kullanılan anlamı ile alakasızdır. Deyimler gibi kabul edip ezberlemek kolay bir çözümdür. Nasıl ki Türkçede “işlerimiz rayına oturdu” denildiğinde “oturmak” fiiliyle alakasız bir anlam varsa “phrasal verbs” olarak bilinen fiil kalıpları da gerçek anlamından çoğu kez bağımsızdır.

Ayrılabilen Öbek Fiiler / Separable Phrasal Verbs

Ayrılabilen phrasal verbs: fiil grubunun birbirinden ayrılarak araya bir nesne, edat gibi kelimelerin girmesinden oluşur. En çok kullanılan phrasal verbs örnekleri şöyledir:

 • Turn down (geri çevirmek, reddetmek)
 Genç kız teklifi reddetti.
 The young girl turned down the offer.  The young girl turned the offer down.

 

 • Pick up (almak, bir mekandan)
 Onu bu akşam evden alacağım.
 I will pick up her  from home tonight.  I will pick her up from home tonight.

 

Ayrılamayan (Bitişik) Öbek Fiiller / Inseparable Phrasal Verbs

Bu tip öbek fiiller ayrılmaz. Arasına kesinlikle bir nesne ya da edat gibi bir kelime giremez. Phrasal Verbs örnekleri şunlardır:

 • Depend on (bağlı olmak)

-Pikniğe gidecek miyiz? – Havaya bağlı.

-Will we go to the picnic? -It depends on the weather.

 • Look for (aramak)

Araba anahtarımı kaybettim. Bu sabahtan beri onu arıyorum.

I lost my car key. I’ve been looking for it since this morning.

İngilizce Phrasal Verb Nasıl Kullanılır?

Geçişli Öbek Fiiller / Transitive Phrasal Verbs

Bir öbek fiil geçişli olduğunda, nesneyi fiil ile zarf / edat arasına koymak veya sonradan koymak mümkündür. Geçişli fiil bu özelliği ile ayrılabilen fiil sınıfına da girer.

Bunlar doğrudan bir nesne alan öbek fiillerdir. Bir nesne fiili takip edebilir. Bu arada; nesne, bir isim veya zamir olsun, zarftan sonra veya fiil ile zarf arasında olabilir. Bir phrasal verb geçişli olduğunda, nesneyi fiil ile zarf veya edat arasına koymak ve bitimine koymak mümkündür. Anlamda hiçbir fark yoktur. Örneğin,

 • Take off (çıkarmak)
 Ceketini çıkar.
 Take off your jacket.  Take your jacket off.

(Take it off.)

 

 • Turn on (açmak, elektrikli aletler için)
 Bilgisayarını aç.
 Turn on your computer.  Turn your computer on.

(Turn it on.)

 

Bununla birlikte, fiille birlikte bir zamir kullandığımızda, ortasına gitmesi gerekir. Örneğin,

 • Put down (indirmek /koymak)

She looked at the book, then put it down.

O kitaba baktı ve sonra indirdi.

 • Try on (denemek)

What a nice dress! Why don’t you try it on?

Ne güzel bir elbise! Neden denemiyorsun?

 • Bring up (konuyu açmak, gündeme getirmek)

If you have good ideas, bring them up in the class.

İyi fikirlerin varsa, sınıfta gündeme getir.

İngilizce Phrasal Verbs Cümle Örnekleri

Geçişsiz Öbek Fiiller / Intransitive Phrasal Verbs 

Geçişsiz öbek fiillerin kullanımı daha kolaydır çünkü arada bir nesne yoktur. Geçişsiz öbek fiiller, zarftan sonra veya fiil ile zarf arasında herhangi bir nesne almazlar. Bu, yapıyı çok basit hale getirir. Geçişsiz öbek fiillerde pasif bir form yoktur.

Intransitive Phrasal Verbs örnekleri şöyledir;

 • Take off (havalanmak)

The plane took off on time.

Uçak zamanında kalktı.

 • Grow up (büyümek)

-Where did you grew up? – In a small town.

Nerede büyüdün? – Bu küçük bir şehirde.

 • Break down (bozulmak, makineler için)

My car is very bad. It breaks down every day.

Arabam çok kötü. Her gün bozulur.

 • Carry on (devam etmek)

You are reading so well, you can carry on like this.

Gayet iyi gidiyorsun, böyle devam edebilirsin.

Phrasal Verbs Anlamları

İngilizcede en çok kullanılan Phrasal verbs listesi şöyledir:

Break up (ayrılmak, sevgiliden)

Break down (bozulmak)

Blow up (patlamak)

Carry on (devam etmek)

Deal with (ilgilenmek)

Check out (çıkış yapmak)