Yeşil Tahta

Öğretim Metodolojileri

by admin

Doğal Yöntem

Doğal yöntem, ana dillerini öğrenme ile öğrenmeye çalıştıkları dil arasındaki benzer noktaları vurgular.Hataların düzeltilmesi yoktur.Öğrenme, kolayca anlaşılabilir bir şekilde sunulan dile maruz kalan öğrenciler tarafından gerçekleştirilir.

Doğrudan Yöntem

Öğretim tamamen hedef dilde yapılır.Öğrenci, bildiği dilleri ana dilini kullanmadan kullanmak zorundadır.İyi telaffuz bu yöntemde odak noktasıdır, oysa dilbilgisi göz ardı edilir.

Ses Dilli

Dinle ve tekrarla yöntemi budur.Yeni dil, öğrenciyi yazılı forma maruz bırakmadan önce ilk defa duyulur ve uygulanır.

Suggestopedia

Bu bir öğrenme / öğretme yönteminin aksine bir akıl halidir.Öğrenci zihinsel korumasını bırakmaları için dili öğrenmenin kolay olduğuna inanmalıdır.Öğrenci öğrenmenin kolay olduğuna inandığında, bilgiyi daha kolay bir şekilde öğrenebilir.

Dilbilgisi-çeviri

Bu bence çoğu öğrenci için en az etkili yöntem olacaktır.Öğrenme, ana dili ve hedef dili çevirerek yapılır.Dilbilgisi kuralları ve kelime listeleri hafızaya alınır.

Toplam Fiziksel Tepki (TPR)

Bu yöntem tamamen sözlü anlama ile ilgilidir.Öğretmen komutları verir ve öğrenci takip eder.Öğrenci yaparak öğrenir.

Okuma yöntemi

Bu yöntem tamamen okuyarak yapılır.Bazı öğrencilerin hedef dilde konuşmaya veya yazmaya ihtiyacı yoktur, ancak ne yazıldığını anlamaları gerekir.Sürekli okuma alıştırması sayesinde, öğrenci kendilerini hedef dilin yapıları ve kelime dağarcığına maruz bırakır.

Yapısal yaklaşım

Bu, temel kuralların en baştan öğretildiği okullarda kullanılan yöntemdir.Size yapıyı veriyorlar ve hızlı ve kısa örnekleri öğreniyorsunuz.”To Be”, genellikle bu yöntemde çoğu dilin sağladığı ilk derstir.

İletişimsel dil öğretimi (CLT)

Bu, öğrencinin içinde bulunabileceği duruma bağlı olarak nasıl ve ne söyleyeceğini öğrendiği senaryo yöntemidir.Bu, yeni bir ülkeyi ziyaret ederken çoğu turistik eğitim rehberinde kullanılan yöntemdir.Dili yalnızca belirli durumlarda kullanmanız gerekeceğinden, bu senaryolar bu yöntemi kullanarak uygulanır.Zaman, konum, etkinlik bu yöntemle tartışılan olağan konulardır.

Sessiz yol

Sessiz yolla ana dil kullanılmaz. Aslında, öğretmen hedef dili öğrenen öğrenciye tam kontrol vermek için mümkün olduğunca az konuşur.

Topluluk Dilini Öğrenme

Bu, öğrencinin ve öğretmenin, öğrenciye en fazla konforu sunmak için hem ana dillerinde hem de hedef dillerinde konuştuğu yöntemdir.

Daldırma Yöntemi

Bu, yeni bir dil öğrenmek için en iyi ama en korkutucu yöntem olabilir.Yeni bir ülkeye taşınan öğrenciler her şeye ve yeni dille ilgilenen her şeye maruz kalırlar.Gerçek dünya uygulaması sayesinde, bu hedef dilin dünyasına dalarsınız.

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenme Yöntemi

Bu, Duolingo veya rosetta Stone kullanmak gibidir.Dili öğrenmek için bir yazılım kullanılır ve öğrenci öğrenmeye devam ettikçe zorluğu artıran çeşitli seviyelerden geçer.